Werkwijze bouwstappen

Integratie van ontwerp en uitvoering in een logische en integrale methodiek. Deze methode bestaat uit 4 heldere bouwstappen.
De aanpak bespaart tijd, kosten, ergernis en leidt tot een hogere kwaliteit van het eindproduct, uw gebouw of verbouwing.
Add-2 werkt vanuit heldere overeenkomst, waarin alle aspecten van het project goed en overzichtelijk worden geregeld.

U heeft een vaste contactpersoon gedurende het gehele proces. U hoeft uw verhaal niet steeds te herhalen, maar gaat verder waar u de vorige keer gebleven bent.
Hij is uw vertrouwenspersoon en begeleidt u door het proces voor zover u dat vraagt of nodig heeft, van de start tot de oplevering.

Deze werkwijze is er op gericht om u te ontlasten en uw dagelijkse bezigheden zo min mogelijk te verstoren.
Ontwerpen en bouwen is normaal gesproken een complex proces met conflicterende belangen.
Dit trachten wij om te vormen tot een overzichtelijke en prettige ervaring. Maak een afspraak en beleef hoe een succesvol bouwproject tot stand komt.

Naar BouwStap 1 Naar boven

Oriëntatie en kennismaking

Vooraf in samenspraak vaststellen van het budget en de te maken kosten;
In kaart brengen van wensen en eisen;
Het maken van een kort bouwkundig onderzoek;
Bekijken bestemmingsplan aan de hand van een schetsmatig ontwerp gebaseerd op uw wensen en eisen.

Naar BouwStap 2 Naar boven

Tekenen en voorbereiden

Het maken van plattegronden en aanzichten en eventueel een realistische weergave van het eindresultaat.
Zowel weergave van in- als exterieur is mogelijk. Dit is een behoorlijk werk en wordt met behulp van computer tekenprogramma’s uitgewerkt.
Dit wordt het Voorlopig Ontwerp genoemd.
Indien er vanuit uw eigen wens of op basis van de locatie hoge eisen gesteld worden aan de estetische kwaliteit van uw bouwwerk dan wordt het (voorlopig)ontwerp in overleg met een architect opgesteld.
De keuze van een archtiect wordt in overleg met u gemaakt zodat deze bij uw ideen aan kan sluiten.
Het voorlopig ontwerp wordt verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp waarbij externe adviseurs zoals constructeur en mogelijk andere specialisten bij uw plan betrokken worden.
Natuurlijk blijf ik het aanspreekpunt. Zo wordt het overzicht behouden.

Samen een optimaal plan maken

Vergunning

De vergunning (indien nodig) wordt voorbereid. Alle stukken worden digitaal bij de gemeente ingediend.
Het hele vergunning traject wordt door mij begeleid. Ondertussen wordt een technische omschrijving samengesteld van uw gebouw.
Deze wordt gebruikt om prijzen aan te vragen en u te voorzien van voldoende informatie, zodat u weet wat u krijgt voor uw geld.

Kosten berekening

Nu we precies weten wat er gebouwd gaat worden brengen we de kosten verder in beeld.
En wordt de definitieve prijs vast gesteld.
Gaat u akkoord met de combinatie van het plan en de definitieve prijs gaat er gebouwd worden.
Uiteindelijk heeft u de controle over wat er gebeurt.

Naar BouwStap 3 Naar boven

Bouwproces

Het gehele bouwproces wordt georganiseerd. Overleggen en besluiten nemen zijn uw taken.
Vergaderingen worden beperkt tot wat noodzakelijk is en aangepast aan uw dagindeling.
Wij contracteren na uw akkoord en namens u alle bouwpartijen.
We leggen contact met omwonenden om hen te informeren en overlast tot een minimum te beperken. Belangrijke besluiten en de voortgang van de werkzaamheden worden met u afgestemd.
Tenzij u de opdracht of het gebouw verandert, ontstaat er geen meerwerk. Dat houdt het allemaal wel overzichtelijk.

Kwaliteit

Er wordt streng gecontroleerd op geleverde kwaliteit overeenkomt met de technische omschrijving en lopende afspraken.
Dit gebeurt in een sfeer van onderling respect en samenwerking. Maar als het nodig is wordt hier ook op gehandhaafd.
U als opdrachtgever zult hier weinig van merken aangezien contacten met de bouwplaats via mij verlopen.
Tijdens de bouw bespreken wij met u de keuzes die nog gemaakt moeten worden. Regelmatig maken we een rondgang op de bouwplaats en bespreken de voorgang.

Oplevering

Als het bouweinde nadert en het bouwwerk opgeleverd kan wordt hiervoor een datum gepland.
Het bouwwerk is klaar, schoon en gemaakt volgens afspraak.
Natuurlijk kunt u nog ondersteuning inroepen met de realisatie van het interieur, verhuizing, tuin en terreininrichting.
Zo stap u snel uw nieuwbouwplan binnen en heeft in de tussentijd gewoon doorgewerkt of gewoond.

Naar BouwStap 4 Naar boven

Beheren

Om het gebouw in topconditie te houden kiezen meer en meer opdrachtgevers er voor om het beheer van hun gebouw uit handen te geven.
Het beheer kan zaken standaard zaken omvatten zoals CV-onderhoud, schilderwerk en dak inspecties.
Maar ook tuinonderhoud, schoonmaken en het bijhouden van interne veranderingen kunnen worden verricht.
Zo weet u zeker dat het gebouw optimaal gebruikt kan worden en haar waarde beschermd is.

Naar boven Maak vrijbljvend een afspraak