Waarom een EPC berekening?

Bij de aanvraag van een bouwvergunning c.q. omgevingsvergunning dient u afhankelijk van de gebouwfunctie de gemeente aannemelijk te maken dat uw aanvraag voldoet aan de eisen van energiezuinigheid.
Momenteel is de EPC eis voor nieuwbouw woningen vastgesteld op 0,4.
Dat voldaan wordt aan deze eis gebeurd met behulp van tekeningen en de daar bij behorende EPG berekening die onderdeel uitmaken van de aanvraag omgevingsvergunning.

Naar boven

EPC berekening (NEN7120)?

EPC berekening conform NEN 7120,
Gerekend wordt met werkelijke leidinglengten,
Herberekening EPC uitkomst met werkelijke prestaties van producten of systemen op basis van kwaliteitsverklaringen,
De nieuwste installatieoplossingen worden in overleg met u toegepast.

Naar boven

Uitgebreide methode EPC

T.o.v. de forfaitaire berekening wordt deze berekening uitgebreid met de exacte berekening van lineaire koudebruggen middels SBR details.
Hierdoor wordt een lagere EPC waarde berekend. De berekening is meer werk, maar kan op het gebied van installaties in veel gevallen enkele honderden tot soms duizenden euro’s besparen.
Uiteraard wordt niet uitgebreid gerekend als dit niet nodig is.

Naar boven

Levertijden

In overleg kan afhankelijk van onze planning en de omvang van de werkzaamheden snel een berekening of toetsing aangeleverd worden.
Neem hiervoor uiteraard vrijblijvend even contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Naar boven Vraag uw levertijd

Offerte EPG berekening

Op basis van uw ontwerp en de gevraagde werkzaamheden wordt een passende offerte gemaakt.
Nadat u ons een offerte verzoek heeft gedaan zullen wij (indien nodig) om aanvullende stukken vragen. Denk hierbij aan een schetsontwerp en een korte omschrijving van de gewenste werkzaamheden.

Naar boven Vraag offerte

EPC voor een vaste prijs

Voor een woning tot 800 m3 kunnen wij u een basis EPC berekening (forfaitaire methode) aanbieden voor een bedrag van € 175,00.
Voor een berekening met de uitgebreide methode wordt dit met € 75,00 verhoogd.

Naar boven Geef opdracht

Het Bouwbesluit

Het Bouwbesluit bevat de bouwtechnische bepalingen die door de afdelingen bouw- en woningtoezicht van gemeenten worden gehanteerd voor het verlenen van een bouwvergunning.
De aanvrager van de bouwvergunning moet aantonen dat zijn bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit geeft niet alleen de eisen aan, maar ook de bepalingsmethoden om aan te tonen dat aan de eisen wordt voldaan.

Het Bouwbesluit stelt eisen aan bouwwerken voor de volgende aspecten:
1. Voorschriften uit het oogpunt van veiligheid (onder andere constructieve en brandveiligheid);
2. Voorschriften uit het oogpunt van gezondheid;
3. Voorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid;
4. Voorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid;
5. Voorschriften uit het oogpunt van milieu;
6. Voorschriften voor installaties;
7. Voorschriften voor het gebruik van bouwwerken.

Naar boven Meer vragen?

Bouwbesluit toetsing

Uw gebouw kan door ons conform het bouwbesluit getoets worden op navolgende onderdelen:
1. Veiligheid
Onderdelen zoals uitvoering van balustraden en hekwerken kunnen door ons getoest worden voor specialistisch werk zoals constructieve en brandveiligheid worden specialisten ingeschakeld indien dit voor uw bouwplan nodig is.
2. Gezondheid
Ventilatie: Voldoet de ventilatievoorziening om een minimale luchtkwaliteit te kunnen garanderen.
Daglicht: Komt in alle verblijfsruimte voldoende daglicht binnen om de in deze ruimte kenmerkende activiteiten te kunnen uitvoeren.
3. Bruikbaarheid
Voldoen de ruimte aan de minimaal gestelde eisen. Bijvoorbeeld afmeting, vrije hoogte, aanwezigheid van voldoende toileten etc.
4. Energiezuinigheid
Door ons kunnen EPC berekeningen gemaakt worden waarin aannemelijk gemaakt wordt dat uw bouwerk voldoet aan de bouwbesluiteisen.
Het controleren van de minimale isolatiewaarde van de vloer, wand en dakconstructies.
5. Milieu
Door ons kunnen MPG berekeningen gemaakt worden.

Naar boven

Offerte Bouwbesluit toetsing

Op basis van uw ontwerp en de gevraagde werkzaamheden wordt een passende offerte gemaakt.
Nadat u ons een offerte verzoek heeft gedaan zullen wij (indien nodig) om aanvullende stukken vragen. Denk hierbij aan een schetsontwerp en een korte omschrijving van de gewenste werkzaamheden.

Naar boven Vraag offerte